Morgongåva Företagspark AB
Box 30
744 21 Heby

       
Växel 0224-39 29 00
Henrik Lindley
Andreas Larsson
VD
Fastighetsfrågor, lokaler
0224-39 29 05
070-50 88 727
henrik.lindley@domarbo.se
andreas.larsson@domarbo.se
Monica Lindström Ekonomi, avisering, administration 0224-39 29 01 monica.lindström@domarbo.se
Erkki Nivala Fastighetsskötsel 070-469 20 32 erkki.nivala@telia.com